فاقد الکل

نوع رایحه خنک

خوشبو کننده موثر

ماندگاری بسیار بالا

جلوگیری از تعریق زیاد زیر بغل

ایجاد بویی خوش و بسیار ماندگار

دارای ترکیب فعال ضد عرق آلومینیوم زیرکونیوم

احتمال ایجاد حساست پی از استفاده از این مام old spice بسیار پایین است.