دارای کفه ی ضد آب بوده و بخاطر سوزن سرگرد فلزی بکار رفته در آن مخصوص موهای زبر و بلند میباشد

این برس در چهار طرح چوب ، فسفری ، دورنگ و چرم در دو نوع بسته بندی سلفون و وکیوم عرضه میشود.

نحوه استفاده: