16512

آموزش ثبت اطلاعات پرداخت

آموزش ثبت اطلاعات پرداخت

در صورتی که شیوه پرداخت را "کارت به کارت" انتخاب کرده باشید پس از کلیک بر روی "ثبت اطلاعات پرداخت"، مطابق عکس ذیل، شما میتوانید اطلاعات پرداختی خود را ثبت کنید

پس از کامل کردن اطلاعات روی "ثبت اطلاعات" کلیک کنید تا اطلاعات پرداخت شما برای ما ارسال گردد