کرم دوچهره مولتی ویتامین متوسط

کرم دوچهره مولتی ویتامین متوسط
قیمت: 27000 تومان

کرم دوچهره مولتی ویتامین متوسط

روشن کننده ی پوست

از بین برنده ی لک و جای جوش 

از بین برنده ی سلولهای مرده ی پوست

از بین برنده ی آلودگیهای صورت

حاوی ویتامینهای B3، D،B6,C,E